מהו שכר הלימוד?

ניתן למצוא כאן פרטים על שכר הלימוד.