לכמה זמן תקף הציון הפסיכומטרי?

הציון הפסיכומטרי תקף ל-10 שנים.