עלי לעשות פסיכומטרי, איפה ניתן לבדוק את מועדי הבחינות?

ניתן לבדוק את מועדי בחינות הפסיכומטרי באתר מרכז ארצי לבחינות והערכה,
טלפון 02-6759555 או באתר - www.nite.org.il

בברכה,