במידה ועשיתי כמה מבחני פסיכומטרי, האם מתחשבים בציון המיטבי או המועד האחרון?

הציון המיטבי הוא הקובע.

המרכז הבינתחומי הרצליה מתייחס לציוני מבחן פסיכומטרי אשר הגיעו ישירות מהמרכז הארצי לבחינות והערכה בלבד.