אני עומד להיבחן במבחן הפסיכומטרי של מועד אפריל. האם אחשב עדיין כנרשם במועד הרישום המוקדם?

מועמדים שייגשו למבחן הפסיכומטרי במועד אפריל ויבצעו את הרשמתם במועד הרישום המוקדם של אותה שנה, ייחשבו כמי שנרשמו במועד הרישום המוקדם.