מהי מטרתו של מבחן אמי"ר? מתי והיכן הבחינה?

מבחן אמי"ר הינו בחינת מיון לרמות לימוד באנגלית. בחינת המיון לרמות באנגלית (מבחן אמי"ר) נועדה לאפשר למוסדות הלימוד לעמוד על רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית, כדי שיהיה אפשר לשבץ אותו בקורסי חובה באנגלית.

הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם.
לנוחיות המתקבלים למרכז הבינתחומי ובשיתוף עם המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקיימו מועדי מבחן אמיר"ם בקמפוס המרכז הבינתחומי הרצליה.
למתקבלים יישלח מכתב המסביר על תוכן הבחינה.

פרטים נוספים על מבחן אמיר"ם, ניתן לקרוא כאן.