עלי לשפר את הבגרויות שלי, באילו מועדים כדאי לי לעשות את זה ?

מומלץ לשפר או להשלים בגרויות במועדי חורף. יש להביא בחשבון כי הניגשים לבגרויות במועדי קיץ יקבלו את ציונם בספטמבר ואף מאוחר יותר, קרי לאחר סוף מועד הרישום המאוחר ולכן הקבלה תעשה על בסיס מקום פנוי ובתנאי שהמועמד יעמוד בסף הקבלה של יום הגשת הציון.

ניתן לבדוק מועדי בחינות בגרות בפורטל הבחינות של משרד החינוך.