האם ניתן להתקבל עם בגרות חלקית (ללא זכאות לבגרות)?

המועמדים היחידים שעשויים להתקבל ללא זכאות לבגרות הינם מועמדים הנרשמים תחת קטגורית קבלה מיוחדת של " גיל 30 פלוס".

בנוגע לכל שאר המועמדים- בעת ההרשמה חובה להציג בגרות מלאה עם זכאות לבגרות.

במידה והמועמד משלים בגרויות במהלך הקיץ ניתן להציג תעודת זכאות לא יאוחר מסוף מועד ההרשמה המאוחרת.

כמו כן, מיד עם הגעת ציוני הבגרויות שהושלמו, יש להציג את הציונים על מנת לקדם את תהליך הקבלה. ציונים המתקבלים מהאינטרנט יידרשו בציון סופי משוקלל ולא תת ציונים.

המרכז הבינתחומי אינו מחשב ציוני בגרות סופיים.

יש לקחת בחשבון כי הצגת הנתונים בשלב הרישום המאוחר, תגרום לכך שהמועמדות תיבחן בהתאם לספי הקבלה ועל בסיס מקום פנוי, בעת הצגת הנתונים.