האם קיימת בבינתחומי מכינה קדם אקדמית?

לא קיימת מכינה קדם אקדמית בבינתחומי.

קורס ההכנה המופיע בחוברת הרישום ובאתר הינו קורס הכנה פנימי של הבינתחומי שנועד לסטודנטים שהתקבלו והבטיחו מקומם על ידי תשלום מקדמה.

קורס ההכנה נועד להקנות למשתתפים בו רמת מתמטיקה בסיסית הנדרשת ממועמדים לבית ספר רדזינר למשפטים בשילוב מנהל עסקים, בבית הספר אריסון למנהל עסקים, בית הספר אפי ארזי למדעי המחשב ובית הספר לכלכלה.