איזה מלגות ניתנות לסטודנטים הלומדים במרכז הבינתחומי?

מידע על מגוון המלגות המוצעות לסטודנטים או מלגות חיצוניות המפורסמות באתרנו, ניתן למצוא כאן.