האם ניתנות מלגות לאנשי צבא וכוחות ביטחון?

לא ניתן להעניק מלגות על בסיס רקע צבאי מרשים. לפרטים על מלגות חיצוניות לאנשי כוחות ביטחון, העשויות לסייע בתשלום שכר הלימוד, ניתן לקרוא כאן.