האם בעלי תארים קודמים זכאים לקבל מלגות הצטיינות על סמך לימודיהם האקדמיים הקודמים או על סמך מצב סוציו-אקונומי?

בעלי תארים קודמים אינם זכאים לבקש להיות מועמדים למלגת אייסף וכן למלגת ההצטיינות.

הם רשאים לבקש בקשה למלגה על בסיס כלכלי והנושא ייבדק לגופו של עניין.