מה הליך הגשת בקשה למלגת אייסף?

סטודנטים המעוניינים להגיש את מועמדותם לתכנית מלגות אייסף, יפנו במכתב נלווה לטופס ההרשמה ויצרפו מסמכים ומכתבי המלצה המעידים על התאמתם לתכנית.

אנו ממליצים למועמדים אלו להקדים את הרשמתם ללימודים. המיון למלגות אלו מתבצע במהלך כל תקופת הרישום ללימודים.

טפסי בקשה למלגה ישלחו למועמדים המתאימים, על ידי דיקאנט הסטודנטים ולא יצורפו לערכת הקבלה ללימודים.

לתשומת לבכם: קבלה לתכנית זו מותנית בסדנת מיון ובראיונות קבלה אישיים המתקיימים מספר שבועות לפני תחילת שנת הלימודים. לפרטים על מלגת אייסף ניתן לקרוא כאן.