שאלות בנושא קבלה ותחילת הלימודים

למי עלי לפנות לגבי שאלות על המערכת?

ניתן לראות דוגמא למערכת הלימודים של שנת הלימודים הנוכחית כאן. לקראת חודש ספטמבר, מערכת הלימודים תתפרסם באתר האינטרנט. המרכז הבינתחומי עושה ככל יכולתו Read more...

האם מערכת הלימודים של שנה א' היא גמישה או מובנית?

מערכת הלימודים של שנה א' מובנית ואינה גמישה. במהלך הלימודים, הסטודנט יוכל לצפות במערכת השעות שלו באתר המרכז. ישנה אפשרות לברר פרטים אצל הסטודנט המלווה Read more...

מהו גובה המקדמה?

גובה תשלום המקדמה מפורט כאן. Read more...

האם ניתן לערער על החלטה בנוגע לדחייה ?

ניתן לערער על החלטת ועדות הקבלה הבית ספריות, על ידי מכתב בקשת ערעור רשמי. הבקשה תוגש למנהל רישום וקבלה אשר תועברנה לבחינה מחודשת. יש לפנות ליועצות Read more...

מהיכן ניתן לקבל אישור לימודים?

יש לפנות למנהל הסטודנטים על פי בית הספר בו מתחיל/ה הסטודנט/ית ללמוד. Read more...

האם אפשר לעבור בין מסלולי הלימוד לפני או מיד אחרי תחילת הלימודים?

  במידה ומתקבל/ת מעוניין/ת לשנות את מסלול הלימודים אליו התקבל/ה, לאחר תחילת הלימודים, יש להגיש בקשה למזכירות הסטודנטים אשר בוחנת אם הדבר אפשרי Read more...

האם מעבר בחינת קורסי הכנה היא תנאי קבלה ללימודים?

ההתמודדות עם הקורסים הכמותיים במהלך התואר קשה למי שאינו שולט היטב במתמטיקה תיכונית ברמה המתאימה. לפיכך, לפני תחילת שנת הלימודים, אנו מקיימים קורסי הכנה Read more...

אושרה לי מלגת הצטיינות/ מלגה על בסיס מצב סוציו-אקונומי, האם אני משלם את אותו סכום דמי מקדמה?

כל המתקבלים משלמים את אותו סכום מקדמה, פרט לתכניות ספציפיות המיודעות על כך (דוגמת תכנית "קרן אור" ו"ישראל שבלב"). המקדמה הינה חלק Read more...

איך מתבצעת החלוקה בלימודי האנגלית? האם ניתן לקבל פטור מאנגלית?

חלוקת הסטודנטים בלימודי אנגלית נעשית על פי ציוני האנגלית במבחן הפסיכומטרי או על פי ציוני האנגלית במבחן אמי"ר / אמיר"ם. לפרטים, ניתן לקרוא כאן. Read more...

מהו שבוע היכרות ומה מטרתו?

שבוע ההיכרות נועד לסייע לסטודנטים בשנת לימודיהם הראשונה להשתלב בהצלחה במרכז הבינתחומי ובעולם האקדמיה. בשבוע ההיכרות יעניקו סטודנטים משנים מתקדמות המשמשים Read more...

מי הכתובת עבורי לאחר תחילת הלימודים?

לאחר תחילת הלימודים הסטודנטים עוברים לטיפול מזכירויות הסטודנטים. מידע על שירות מנהל הסטודנטים ופרטים על שעות קבלת קהל ויצירת קשר, ניתן לקרוא כאן. Read more...

ביטלתי את הלימודים שלי ואני מעוניין להירשם שוב שנה הבאה, האם אני צריך/ה לעמוד בתנאי הקבלה של שנת הלימודים הבאה?

מתקבל אשר ביטל לימודיו, יהיה חייב ברישום מחודש לשנת הלימודים בה ירצה ללמוד ויצטרך לעמוד בתנאי הקבלה של אותה שנת הלימודים. Read more...

מה הכוונה בהקפאת לימודים ומה עלי לעשות על מנת להקפיא את הלימודים שלי?

הקפאת לימודים מיועדת למתקבלים אשר התקבלו  באופן אוטומטי ושילמו את תשלום המקדמה ועקב סיבות אישיות החליטו שלא להתחיל ללמוד, אלא שנה אח"כ. על מנת Read more...

מה עליי לעשות על מנת לבטל את הלימודים שלי?

סטודנט ששילם מקדמה והחליט שלא ללמוד בשנה זו, חייב להודיע בשלב זה בכתב למנהל רישום וקבלה לכתובת דוא"ל-  rishum@idc.ac.il או לפקס מספר 09-9567392. Read more...

במידה ואני מבטל קבלה לאחר תשלום מקדמה, האם אני זכאי להחזר המקדמה ?

לפרטים על החזר מקדמה, ניתן לקרוא בתקנון הפסקת לימודים, על פי נוהל הודעה על הפסקת לימודים. Read more...

שילמתי מקדמה. מתי אני משלם את שאר שכר הלימוד?

לאחר תשלום המקדמה ובסמוך לתחילת הלימודים, יקבל הסטודנט מכתב ממדור שכר הלימוד אשר יפרט את אפשרויות אמצעי התשלום. Read more...

עד מתי ניתן לשלם מקדמה?

יש לשלם את דמי המקדמה עד התאריך הנקוב בשובר התשלום המצורף לערכת הקבלה. Read more...

איחרתי בתשלום המקדמה, האם אני עלול/ה לאבד את מקומי? מה עלי לעשות?

המקדמה נועדה לשריין את מקומו של המתקבל בכיתת הלימוד. מתקבל אשר לא ישלם את דמי המקדמה, לא יוכל להתחיל לימודיו וידחה על אי תשלום מקדמה. במידה וישנה בעיה Read more...

כיצד אני יכול להשתמש בפיקדון הצבאי?

בכדי לשלם את דמי המקדמה על ידי הפיקדון הצבאי על המתקבל להראות בסניף הבנק את המסמכים הבאים- אישור קבלה רשמי, אישור כי המוסד הינו מוסד מוכר ושובר תשלום על Read more...

ברצוני לשלם את תשלום המקדמה, מה עלי לעשות?

בערכת ההרשמה מצורפים המסמכים הנדרשים לשם תשלום המקדמה. ערכת ההרשמה כוללת גם שובר תשלום מקדמה. את המקדמה אפשר לשלם בכמה אופנים- א. ביצוע תשלום במזומן או Read more...