האם ניתן לערער על החלטה בנוגע לדחייה ?

ניתן לערער על החלטת ועדות הקבלה הבית ספריות, על ידי מכתב בקשת ערעור רשמי.

הבקשה תוגש למנהל רישום וקבלה אשר תועברנה לבחינה מחודשת.

יש לפנות ליועצות הרישום טרם הגשת מכתב הערעור, לשם מתן ייעוץ והכוונה.

פרטי ההתקשרות עם מדור רישום וקבלה-

טלפון- 09-9527200

כתובת דוא"ל- rishum@idc.ac.il

בברכה,