למי עלי לפנות לגבי שאלות על המערכת?

ניתן לראות דוגמא למערכת הלימודים של שנת הלימודים הנוכחית כאן.

לקראת חודש ספטמבר, מערכת הלימודים תתפרסם באתר האינטרנט.

המרכז הבינתחומי עושה ככל יכולתו לפרסם את מערכת השעות מהר ככל האפשר לנוחיות הסטודנטים והמועמדים.

כמו כן, מזכירויות הסטודנטים שולחות בסמוך לתחילת הלימודים את מערכי השעות, באופן אישי לסטודנטים אשר שילמו את תשלום המקדמה.