ברצוני לשלם את תשלום המקדמה, מה עלי לעשות?

בערכת ההרשמה מצורפים המסמכים הנדרשים לשם תשלום המקדמה. ערכת ההרשמה כוללת גם שובר תשלום מקדמה. את המקדמה אפשר לשלם בכמה אופנים-
א. ביצוע תשלום במזומן או המחאה במדור שכר לימוד  או במנהל הרישום והקבלה (יש להגיע למדור שכר לימוד עם ערכת הקבלה הכוללת את שובר המקדמה).
ב. בכל בנק מלבד בנק הדואר, על ידי שובר תשלום.

 ג. ניתן לשלם בכרטיס אשראי (בתשלום אחד) באמצעות הקישור המצורף (מידע לנרשם) תוך שימוש בקוד האישי הניתן בעת ההרשמה