כיצד אני יכול להשתמש בפיקדון הצבאי?

בכדי לשלם את דמי המקדמה על ידי הפיקדון הצבאי על המתקבל להראות בסניף הבנק את המסמכים הבאים-

אישור קבלה רשמי, אישור כי המוסד הינו מוסד מוכר ושובר תשלום על מקדמה. מסמכים אלו מצורפים לערכת הקבלה הנשלחת לביתו של המתקבל.