איחרתי בתשלום המקדמה, האם אני עלול/ה לאבד את מקומי? מה עלי לעשות?

המקדמה נועדה לשריין את מקומו של המתקבל בכיתת הלימוד. מתקבל אשר לא ישלם את דמי המקדמה, לא יוכל להתחיל לימודיו וידחה על אי תשלום מקדמה.

במידה וישנה בעיה ספציפית עם תשלום המקדמה, יש לפנות לנהל רישום וקבלה והנושא ייבדק לגופו של עניין.