עד מתי ניתן לשלם מקדמה?

יש לשלם את דמי המקדמה עד התאריך הנקוב בשובר התשלום המצורף לערכת הקבלה.