אושרה לי מלגת הצטיינות/ מלגה על בסיס מצב סוציו-אקונומי, האם אני משלם את אותו סכום דמי מקדמה?

כל המתקבלים משלמים את אותו סכום מקדמה, פרט לתכניות ספציפיות המיודעות על כך (דוגמת תכנית "קרן אור" ו"ישראל שבלב").

המקדמה הינה חלק משכר הלימוד השנתי.

לפרטים על שכר הלימוד, ניתן לקרוא כאן.