שילמתי מקדמה. מתי אני משלם את שאר שכר הלימוד?

לאחר תשלום המקדמה ובסמוך לתחילת הלימודים, יקבל הסטודנט מכתב ממדור שכר הלימוד אשר יפרט את אפשרויות אמצעי התשלום.