במידה ואני מבטל קבלה לאחר תשלום מקדמה, האם אני זכאי להחזר המקדמה ?

לפרטים על החזר מקדמה, ניתן לקרוא בתקנון הפסקת לימודים, על פי נוהל הודעה על הפסקת לימודים.