מה הכוונה בהקפאת לימודים ומה עלי לעשות על מנת להקפיא את הלימודים שלי?

הקפאת לימודים מיועדת למתקבלים אשר התקבלו  באופן אוטומטי ושילמו את תשלום המקדמה ועקב סיבות אישיות החליטו שלא להתחיל ללמוד, אלא שנה אח"כ.

על מנת לבקש הקפאת לימודים יש להגיש בקשה רשמית למנהל רישום וקבלה אשר יעביר זאת להחלטתו של דיקן אותו בית ספר.

במידה והבקשה תאושר, המקדמה ומקום המתקבל ישמר לשנת הלימודים הבאה.

על המועמד ובאחריותו להודיע ברישום לשנת הלימודים העוקבת על הפשרת קבלתו.

במידה ולא יודיע על הפשרת הקבלה, לא ישמר לו מקום ולא יוחזרו דמי המקדמה.

מתקבלים אשר התקבלו תחת קטגוריות קבלה חריגות לא יהיו זכאים להקפיא לימודיהם.