ביטלתי את הלימודים שלי ואני מעוניין להירשם שוב שנה הבאה, האם אני צריך/ה לעמוד בתנאי הקבלה של שנת הלימודים הבאה?

מתקבל אשר ביטל לימודיו, יהיה חייב ברישום מחודש לשנת הלימודים בה ירצה ללמוד ויצטרך לעמוד בתנאי הקבלה של אותה שנת הלימודים.