האם מעבר בחינת קורסי הכנה היא תנאי קבלה ללימודים?

ההתמודדות עם הקורסים הכמותיים במהלך התואר קשה למי שאינו שולט היטב במתמטיקה תיכונית ברמה המתאימה. לפיכך, לפני תחילת שנת הלימודים, אנו מקיימים קורסי הכנה במתמטיקה לכל מי שהתקבל ללימודים ונזקק להשלמת הידע במתמטיקה.

כל המשתתפים בקורסי ההכנה זו מחויבים לעבור אותה בהצלחה. הוועדות הבית ספריות רשאיות להחליט כי על מתקבל לעבור בציון גבוה יותר, כפי שיימסר לו במכתב הקבלה.

לפרטים נוספים על קורסי ההכנה במתמטיקה, לחץ כאן.