האם מערכת הלימודים של שנה א' היא גמישה או מובנית?

מערכת הלימודים של שנה א' מובנית ואינה גמישה.

במהלך הלימודים, הסטודנט יוכל לצפות במערכת השעות שלו באתר המרכז. ישנה אפשרות לברר פרטים אצל הסטודנט המלווה אשר יעזור לכל שאלה ובעיה.

מערכת השעות של שנה א' מתפרסמת במהלך ספטמבר באתר האינטרנט.

כמו כן, לקראת תחילת הלימודים מזכירויות הסטודנטים ישלחו לכל הסטודנטים של שנה א', את מערכת השעות בדוא"ל.