האם אפשר לעבור בין מסלולי הלימוד לפני או מיד אחרי תחילת הלימודים?

 

במידה ומתקבל/ת מעוניין/ת לשנות את מסלול הלימודים אליו התקבל/ה, לאחר תחילת הלימודים, יש להגיש בקשה למזכירות הסטודנטים אשר בוחנת אם הדבר אפשרי מול הגורמים הרלוונטיים.