מהיכן ניתן לקבל אישור לימודים?

יש לפנות למנהל הסטודנטים על פי בית הספר בו מתחיל/ה הסטודנט/ית ללמוד.