מה הכתובת שלכם למשלוח דואר?

ניתן לשלוח מסמכים בדרכים הבאות:

1. משלוח בדואר רגיל לכתובת-

לידי המרכז הבינתחומי הרצליה (מדור רישום וקבלה) - ת.ד 167, הרצליה, מיקוד 4610101

2. משלוח בדוא"ל: rishum@idc.ac.il

3. משלוח בפקס: 09-9567392