אילו מסמכים עלי להגיש על מנת להתחיל בהליך הרישום?

להתחלת הליך הרישום, יש להגיש*:

  1.  טפסי רישום מלאים.
  2. אישור על תשלום דמי הרשמה.
  3.  תעודת זהות
  4. .קורות חיים מפורטים
  5.  כל המועמדים רשאים להגיש מכתבי המלצה או כל חומר רלוונטי אחר.


בהמשך התהליך יתכן כי יהיה צורך להגיש נתונים נוספים בהתאם לקטגורית הרישום, בה בחר המועמד להגיש מועמדות.למידע על קטגוריות קבלה חריגות המחייבות הגשת מסמכים נוספים ניתן ללחוץ כאן.

* דמי הרישום משמשים לכיסוי חלק העלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים ובכל מקרה לא יוחזרו, גם אם בוטלה ההרשמה ביוזמת המועמד, מכל סיבה שהיא.