איך אפשר לצרף את המסמכים הנדרשים?

לנוחיות הנרשמים, בעת ביצוע ההרשמה ישנה אפשרות לצרף מסמכים הנדרשים כחלק מהליך הרישום.

על המועמד להציג מסמכים מקוריים עד התאריך הנקוב במכתב אישור ההרשמה הנשלח ממנהל הרישום והקבלה.

יש לשים לב כי מועמד לא יקבל מכתב קבלה רשמי ולא יוכל להבטיח את מקומו, עד אשר לא יציג מסמכים מקוריים אלו.