מהו ציון מתואם ?

זהו ציון "משולב" המשקלל את ממוצע ציוני הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית. ניתן לחשב את הציון המתואם כאן.