ברצוני לשנות את העדפות שלי, מה עלי לעשות?

מועמד המעוניין לשנות את מסלול הלימודים שבו הוא רוצה ללמוד, צריך להגיש בקשה רשמית לשינוי עדיפויות למנהל רישום וקבלה.

בקשתו תועבר לוועדת הקבלה של בית הספר שבו הוא מעוניין ללמוד.

ניתן להגיש את הבקשה באמצעות פקס 09-9567392 או באמצעות דוא"ל: rishum@idc.ac.il.