איך אני יכול לעקוב אחר הטיפול בהרשמתי?

למועמדים ניתנת אפשרות לעקוב אחר תהליך ההרשמה.

לצורך שמירת חיסיון פרטי המועמד, הכניסה למערכת היא באמצעות סיסמא, המונפקת בסיום תהליך הרישום.