מתי מתקיימות ועדות חריגים?

ועדות חריגים מתקיימות באופן רציף לכל אורך תקופת הרישום

יש לקחת בחשבון שוועדות החריגים אשר מיועדות לסוף רישום מאוחר, יתקיימו רק בתנאי שנותרו מקומות פנויים בתכנית הלימודים המבוקשת, לכן אנו ממליצים לכל מי שרואה עצמו עשוי להתאים לאחת מקטגוריות הקבלה המיוחדות, להירשם במועד הרישום המוקדם.