האם מתקבלים תחת קטגוריה של גיל 30+ חייבים בקורסים נוספים, מעבר לתכנית הלימודים הרגילה?

כן. כדרישה של המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים מעל גיל 30 אשר התקבלו ללימודים, ילמדו קורסים נוספים במהלך שנה א', מעבר לתכנית הלימודים הרגילה.

יש לשים לב כי מדובר בתכנית לימודים עמוסה ולא בלימודי ערב או תכנית לימודים חלקית.

מתקבלים אשר נרשמו תחת קטגוריה של "30 פלוס", יתקבלו על תנאי קורס הכנה במתמטיקה, במסלולי לימוד מסויימים.