נותרו לי מספר קורסים לסיום התואר, האם אפשר לסיימו במרכז הבינתחומי הרצליה?

על מנת לקבל תואר מטעם המרכז הבינתחומי הרצליה, על הסטודנט ללמוד במוסדנו 60% מהקורסים לפחות.

לכן, לא ניתן ללמוד מספר קורסים בודד ולקבל תואר מטעם המרכז הבינתחומי הרצליה