האם אפשר להתקבל ללימודים במסגרת עתודה צבאית?

המרכז הבינתחומי מוכר על-ידי העתודה האקדמית של צה"ל. מועמדים למסלולי העתודה נבחרים על ידי צה"ל מתוך בוגרי בתי הספר התיכוניים, לפי צורכי צה"ל ועל סמך נתוניהם האישיים. תהליך ההרשמה יתבצע לפי ההנחיות שיימסרו למועמדים על-ידי הוועדה לעתודה אקדמית. מאחר ותשובתו של צה"ל מגיעה בסמוך לתחילת שנת הלימודים, נדרש המועמד לשלם מקדמה עם קבלתו כדי לשריין עבורו מקום.

אם בסופו של דבר לא יתקבל המועמד לעתודה (ויציג על כך אישור רשמי) תוחזר לו המקדמה במלואה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכזי המידע בלשכות הגיוס ולאתר "עולים על מדים": www.aka.idf.il/giyus.