האם המלצות הנדרשות צריכות להיות על גבי פורמט מסוים ?

ההמלצות הנדרשות בקטגוריות הקבלה החריגות של התואר הראשון אינן חייבות להיכתב בפורמט מיוחד.

חשוב לבקש מהממליץ להגיש למועמד את המסמך המקורי, בכדי שיוכל להציגו במדור הרישום והקבלה.

מבלי מסמך מקורי לא יהיה ניתן להבטיח את מקום המועמד במקרה של קבלה.