מה ההבדל בין מסלול קבלה מיוחד לבין המכינה במתמטיקה?

לצד מסלול הקבלה הרגיל לתכנית התואר הראשון, מציעים בית ספר אריסון למנהל עסקים, בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב, בית הספר לכלכלה ובית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן, מסלול קבלה מיוחד.

מסלול זה מבוסס על תגבור לימודי המתממטיקה, מהווה הזדמנות עבור מועמדים בעלי יכולות, שלא הספיקו להשלים את המבחן הפסיכומטרי ואינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים.

תנאי הקבלה ומועדי הרישום וביצוע מסלול קבלה מיוחד זה, מפורטים כאן.

קורס ההכנה במתמטיקה הינו קורס פנימי של המרכז הבינתחומי הרצליה אשר נועד להקנות לסטודנטים המשתתפים בה רמת מתמטיקה בסיסית הנדרשת ממועמדים לבית הספר רדזינר למשפטים, בית ספר אריסון למנהל עסקים, לבית הספר אפי ארזי למדעי המחשב ולבית הספר לכלכלה.  למידע על קורס ההכנה ניתן לקרוא כאן.

על המשתתפים במכינה חובת מעבר, בהתבסס על החלטת ועדות הקבלה הבית ספריות.