האם מועמד שנכשל בבחינת מסלול קבלה מיוחד או סדנת מיון של מלגת קרן אור, יוכל לנסות פעם נוספת?

מועמדים אשר נכשלו במבחן מסלול הקבלה המיוחד או בסדנת מיון של תכנית קרן אור לא יוכלו לנסות להירשם לתכניות אלו שנית.

 למידע אודות מפגשי היכרות וסיורים לחצו כאן >>