האם מכינה מהאוניברסיטה קבילה כזכאות לבגרות?

המכינות המוכרות על ידי המרכז הבינתחומי הינן מכינות המוכרות על ידי משרד החינוך כמחליפות בחינות בגרות.

על המועמדים להציג מכתב ממשרד החינוך המאשר כי המכינה אכן מחליפה בחינות בגרות ומועמדותו תיבדק בהתאם לציונים אלו.

מועמדים בוגרי מכינה חייבים בהצגת זכאות לבגרות.