האם יוכרו נקודות זכות שצברתי ממוסד אקדמי אחר?

נושא הפטורים נבדק במקביל להליך הרישום. יש לקחת בחשבון כי בדיקת הפטורים ייקח כחודש לפחות.

יש להגיש גיליון ציונים מהמוסד בו למדת, וסילבוסים של הקורסים אותם למדת.

בקשת הפטור מתבססת על פי רמת החפיפה בחומר הלימודי וכן לפי הציון.

כל קורס נבדק לגופו.

במידה ויוחלט על קבלה ללימודים והפטורים יאושרו, יופיע לך בגיליון הציונים "פטור"  מקורס זה.