האם קיימת התחשבות בקבלת מועמדים בעלי לקויות למידה?

הכרה בלקויות למידה לא באה לידי ביטוי בספי הקבלה ובוועדות הקבלה, אך בבינתחומי פועל מרכז לטיפוח כישורי למידה שמטרתו לסייע לסטודנטים בעלי לקויות למידה, על מנת לשפר את כישורי הלמידה שלהם.

לפרטים על מכונים דרכם ניתן להגיש אבחונים לליקויי למידה לחץ כאן.

לפרטים על אפשרויות הסיוע לסטודנטים בעלי ליקויי למידה לחץ כאן.