למי שולחים שיפורי בגרויות?

את הציוני הבגרות הסופיים והרשמיים ממשרד החינוך יש לשלוח למדור רישום וקבלה:
פקס: 09-9567392
דוא"ל: rishum@idc.ac.il