קטגוריות קבלה מיוחדות

קטגוריות הקבלה החריגות מיועדות למספר מוגבל של מועמדים, הנבחנים על סמך פרמטרים נוספים מלבד נתוניהם היבשים.

לבדיקת התאמה לאחת מקטגוריות אלו - קטגוריות קבלה מיוחדות
במידה ונמצאה התאמה פוטנציאלית יש לבצע את הרישום בפועל.
לנוחיות הנרשם, מצ"ב קישור לרישום המקוון - רישום מקוון
כאשר נשאלים בטפסי הרישום על בסיס מה נעשה הרישום, יש לסמן את קטגוריה הרלוונטית (דוגמא - "מצוינות אישית").
לאחר ביצוע הליך הרישום, יש לצרף מסמכים המעידים על הפעילות המדוברת כמפורט בקישור המצורף מעלה.

אם ישנם מסמכים  נוספים הנראים לך רלוונטיים כמו מכתבי תודה, הוקרה, הצטיינות- מומלץ לצרפם.
לאחר ביצוע ההרשמה ייבנה תיק אישי אשר יעבור לוועדת החריגים.
הוועדה לא מתקיימת בנוכחות המועמד ולכן כל מסמך הנראה רלוונטי, מומלץ להראות.
מומלץ מאוד להירשם במועד ההרשמה המוקדם, שכן במועד ההרשמה המאוחר הקבלות הן על בסיס מקום פנוי.

בבתי ספר מסויימים, אם יוחלט על קבלה, הקבלה עשויה להיות על תנאי קורס הכנה, בהתבסס על רמת המתמטיקה בבגרות.