מה הכוונה בתואר שאינו מוכר במל"ג?

המרכז הבינתחומי הרצליה הוא מוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
הליך אישור תכניות לימודים חדשות ע"י המועצה מורכב משני שלבים. השלב הראשון, אישור פתיחת הלימודים לתואר, והשלב השני, הסמכה סופית לאחר הפעלת התכנית. כל התכניות הוותיקות בבינתחומי הרצליה אושרו במתכונת זו.