האם מוצעים במרכז הבינתחומי לימודי ערב? האם תכנית הלימוד מאפשרת שילוב עבודה במשרה מלאה?

המרכז הבינתחומי אינו מציע מסלולים של לימודי ערב.

תכניות הלימודים המוצעות במרכז מובנות. הלימודים הינם לימודי יום כ-25- 30 שעות שבועיות. מומלץ לסטודנטים לעבוד בעבודות בעלות לוח זמנים גמיש, המאפשר נוכחות במערכי השיעורים ומסייע להצלחה בלימודים.