כמה שנים נלמד כל תואר?

תכניות הלימודים אורכות כ-3 שנים, מלבד מסלולי הלימוד בתכניות המשולבות בהן הלימודים אורכים 4 שנים עם סמסטר קיץ בין שנה ב' ל-ג'.